Kuntavaaliteemani 2021

22.05.2021

Tavoitteeni kuntavaaleissa on tulla valituksi varsinaiseksi valtuutetuksi. Tämä tarkoittaa, että eteen tulisi monipuolisesti erilaisia sellaisia asioita, joista kunta päättää. Näin ollen pidän tärkeänä, että: 1) valtuutetulla on sanottavaa muuhunkin kuin yhteen politiikan osa-alueeseen ja 2) vaaliteemat keskittyvät ensisijaisesti niihin asioihin, joista kunta päättää.

Sivuillani olen toki ottanut useasti kantaa myös valtakunnan asioihin ja tulen näin tekemään jatkossakin. Olen myös puoluevaltuuston varajäsen ja aktiivinen kansalainen. Kuntavaaleihin liittyvistä asioista painotan kuitenkin seuraavia:

1) Yhteisen kasvun Tampere

Aluejärjestömme kuntavaaliohjelman otsikko on nerokas. Pitää sisällään lähes kaiken, mitä itse pidän politiikassa tärkeänä. 

Tampereella on hyvin vähän 51-vuotiaita, omakotitalossa asuvia, naimisissa olevia, yksityisautoilevia rehtoreita jotka ovat pienen lapsen isiä. Ja hyvä niin. Kaikki eivät elä kuten minä, mutta Tampere voi olla kaikille yhteinen koti ja mahdollisimman hyvä asuinpaikka. 

Kaupunki kasvaa ja sen tulee kasvaa kestävällä tavalla niin ekologisesti, taloudellisesti kuin sosiaalisestikin. Mutta Tampereen tulee olla myös maailman paras paikka kasvaa. Ja nyt puhun elinikäisestä kasvusta ja oppimisesta.

Kasvava kaupunki tarvitsee erilaisia asumismuotoja, erilaisia liikkumismuotoja, erilaisia veto- ja pitovoimatekijöitä sekä erilaisia peruspalveluita erilaisiin elämäntilanteisiin. Lopun tekevät tamperelaiset ihmiset.

2) Turvallinen, toiminnallinen ja tarvittaessa tuettu Tampere

Kehittelin tämän viiden T:n mallin kuvaamaan sitä, millaisena miellän tulevaisuuden koulun. Mutta varsin nopeasti havaitsin, että se soveltuu muihinkin kaupungin toimintoihin lähes sellaisenaan.

Liikunta on hyvä harrastus, mutta yhtä tärkeää on puhua liikkumisesta. Muista mahdollisuuksista toimia ja toteuttaa itseään. Nauttia kulttuurista. Nauttia kotikaupungin kauneudesta.

Tilanteisiin, joissa ihminen ei tähän kykene itse, tulee olla olemassa tarvittava tukiverkko.

Yksi T on tärkeää jättää pois niin koulusta, kuin muistakin ydintoiminnoista: Tasapäistäminen.

3) Tulevaisuuden Tampere tehdään tänään

Valtuuston ratkaisut tulee tehdä proaktiivisesti, tulevaisuuteen katsoen ja menneisyyttä kunnioittaen. Säilytetään se, mikä on hyvää ja toimivaa (myös kaupunkikuvassa ja rakennuskannassa), luodaan uutta ja kehitetään vanhaa siellä, missä tarvitaan.

Ja tehdään se yhdessä. Valtuusto ei ole kenenkään sirkusareena eikä identiteettipolitiikan väline. Parhaat ratkaisut syntyvät ryhmien ja eri tavoin ajattelevien ihmisten yhteistyöllä.

Yhteisen kasvun Tampere -kuntavaaliohjelmaan voit tutustua täällä. Olen ollut mukana ohjelmaa kirjoittamassa ja vastannut koulutuksen, liikunnan ja kulttuurin osuudesta.

03.03.2022Ihmiselämään riittää kun selviydytään
18.01.2022Arvostusta sinulle, aluevaaliehdokas
11.01.2022Aluevaaleissa todellakin kannattaa äänestää
30.12.2021Vuosikatsaus MMXXI
23.12.2021Luottamushenkilö-Ipen vuosi 2021
28.11.2021Marjo Pennonen: Parempaa saatte hakea (Kirjokansi 2021)
26.11.2021Kiitos, Hakametsä
20.10.2021HBA on pelaajakehitykselle lisäarvo - ei synonyymi. Onhan?
05.10.2021Avoin kirje tamperelaisille kokoomuslaisille
18.08.2021Sinun urheilusuorituksesi ei ole sinä

Siirry arkistoon »